Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 

Architektura a urbanismus: Současný výzkum