Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 

Srba Jaromír

Databáze české moderní architekturytéma doktorské práce Databáze české moderní architektury
školitel

Dulla

anotace Obsahem vědecké práce je vytvoření databáze České moderní architektury. Téma je vymezeno obdobím od konce 19. století do současnosti. Předmětem zájmu jsou díla (architektonická i urbanistická), osoby (architekti, projektanti, investoři, stavebníci) a také dokumenty o dílech a osobách a jejich zdroje (dokumentace fotografická, výkresová, textová, ze všech druhů zdrojů - sbírky, archivy, články, časopisy, sborníky, knihy). Cílem vědecké práce je definovat parametry národní databáze architektury, vypracovat teoretický model databáze a následně vytvořit koncept reálné databáze. V rámci prezentace budou představeny jak dosavadní postup, tak také dosažené výsledky. Představena bude také hlavní literatura, která se touto oblastí zabývá.

příspěvek ke stažení jaromir-srba.pdf