Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Andrea Kubná | andrea (z) kubna.cz

Flexibilní architektura: začlenění vodních ploch do veřejného prostoru městatéma doktorské práce Flexibilní architektura: začlenění vodních ploch do veřejného prostoru města
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek

anotace Vědecká práce zkoumá možnosti využití vodních ploch v centrech měst a jejich začlenění do veřejného prostoru. Podstatné je efektivní využití prostoru a zahuštění městského prostředí a zároveň zachování současné kvality. Práce se snaží nalézt řešení ve formě flexibilních objektů. Cílem práce je ukázat na konkrétním příkladě pražské Vltavy možnosti ve využití vodních ploch a zároveň získat obecné principy, které lze využít pro jakoukoli lokalitu s podobným záměrem. Vodní toky a plochy nemusí nadále představovat bariéru, ale mohou se naopak stát plnohodnotnou součástí měst.