Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Týden vědy a výzkumu 2022

Týden vědy a výzkumu 2022

Týden vědy a výzkumu 2022


PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022


Původ, stav a budoucnost venkovských sídel Šluknovského výběžku
Sára Roeselová, Ing. arch.
Porovnání a aplikace existujících metod hodnocení adaptability budov
Julie Kopecká, Ing. arch.
Porovnání a aplikace existujících metod hodnocení adaptability budov
Serhii Leshchenko, Mgr. Bc.
Veřejný pozemkový development bydlení
David Neuhäusl, Ing. arch.
Využití VGI pro zhodnocení infrastruktury pro městskou mikromobilitu
Jan Haruda, Mgr.
Voda a město – hledání nového vztahu. Význam říční/potoční krajiny v městském prostředí
Zuzana Štemberová, Ing.
Soukromě vlastněná, veřejně přístupná prostranství Prahy po roce 1989
Alena Štíchová, Ing. arch.
Problematika datového schématu IFC, přenos a archivace
Ondřej Vápeník, Ing. arch.
Bezobalový prodej tekutého drogistického zboží
Roman Kovář, MgA.
Přehled možností vizuální reprezentace virtuálních prostorů a avatarů s ohledem k jejich úrovni detailů
Vasilija Supranovich, Ing. arch.
Construct
Adam Novotník, Ing. arch.
Co by měl architektuře přinést fenomén metaverse?
Šimon Prokop, Ing. arch.
Velkoformátový 3D tisk z recyklátu plastu v architektúre a dizajne
David Rusnák, Mgr. art.
Velkoformátový 3D tisk v architektuře (plast) - Interiérová architektura a design z plastických hmot
Ondřej Cigáník, Ing. arch.
3D tisku betonu a posouzení tvarové deformace
Jiří Vele, Ing. arch.
Princípy simulácie pohybu a aktivit ľudí vo vzťahu k priestoru, modly založené na agentoch
Lucia Cyprianová, Ing. arch.
Digital Twin BIM for Total Design od Small Buildings
Gulbahar Emir Isik, Arch. MSc.
Vliv solárních zisků na konečnou energetickou náročnost budov
Dagmar Richtrová, Ing.
Povrchové úpravy konvenční ocelové výztuže pro zvýšení trvanlivosti železobetonové konstrukce
Veronika Steinerová, Ing.
Strategies for the Reclamation of the Mining Lands - an Architectural Handbook
Akshatha Ravi Kumar, Ing. arch.
Refugee Camps in Jordan - from Temporary Shelter to Permanent Dwelling
Noor Marji, MSc.
Transformační potenciál - kategorizace a evaluace potenciálu nevyužitých budov, Olomoucko
Vojtěch Rudorfer, Ing. arch.
Bydlení ve stodole: Rozhovory s tvůrci
Pavel Fuchs, Ing. arch.
Nový európsky Bauhaus ako platforma architektonickej komunikácie
Michal Hybský, Ing. arch.
Expozijní skleníky v botanických zahradách
Stanislav Hybler, Ing. arch.
Význam hravých/herních prvků při zapojování veřejnosti do plánování
Eliška Pomyjová, Ing. arch.
Integrace principů cirkulární ekonomiky do architektonického navrhování
Karel Goláň, Ing. arch.
Role architekta v navrhování udržitelných staveb
Martina Váňová, Ing. arch.
Adaptabilita a udržitelnost ve vztahu k architektonické tvorbě
Marta Waloszková, MgA.
Architektura druhé poloviny 20. století v Česku jako památka – současné diskurzy
Klára Ullmannová, M.A.
Tak jsme to postavili!
Josef Holeček, Ing. arch.
Nové využití průmyslového dědictví a studentské projekty konverzí
Jan Červinka, Mgr.
Vztah existujících zájezdních hostinců k nově vznikající síti císařských silnic
Martin Kolovský, Ing. arch.
Pražská kamenická práce raného novověku: Tvarová shoda a ověření možných dokladů prefabrikace
Michaela Hablová, Ing. arch.
Transition Design for Seniors
Lijun Chen, M.A.
Děti v nemocnici – perspektivy všech zúčastněných stran
Anna Wanda Molnárová, Ing. arch.
Psychologické aspekty architektury
Linda Kozlová, Ing. arch.
Psychology of home architecture
Kryštof Haničinec, MgA.
Společenské aspekty bydlení
Markéta Káňová, Ing. arch.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko