Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Serhii Leshchenko, Mgr. Bc.

Porovnání a aplikace existujících metod hodnocení adaptability budov

školitel

prof. Ing. arch. Michal Kohout

příspěvek./ctvrtek/leshchenko/Workshop2022_ShortPaper_Leshchenko.pdf
poster./ctvrtek/leshchenko/Workshop2022_Poster_Leshchenko.pdf