Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Týden vědy a výzkumu 2023

Týden vědy a výzkumu 2023

Týden vědy a výzkumu 2023


PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023


Udržitelné sousedské komunity
Markéta Káňová, Ing. arch.
Tools for sustainable suburban renewal and their applicaton in the Czech Republic
Jana Nádravská, Ing. arch.
Towards Sustainable Transition of Age-Friendly Community Centres Based on Transition Design
Lijun Chen, M. A.
Navrhování pro trvalost a adaptabilitu: nástroje a strategie
Marta Waloszková, Bc. ir.
Místa pro hru v urbánním prostředí
Klára Koldová, Ing. arch.
Digital Twin BIM Model for Total Design of Small Buildings
Gulbahar Emir Isik, Arch. MSc.
Simulačný model ľudí na zvolenom priestranstve: prípadová štúdia
Lucia Cyprianová, Ing. arch.
Investigating Soundscape Preferences, Evaluation, and their Relationship with Urban Design, Architecture and Sound Masking
Pedram Pourghasem, MSc.
Tracing Urban (Long-Distance) Walking Paths: Investigating Prague and Aleppo as Walkable Cities
Diana Salahieh, Ing.
Využití velkých dat pro zhodnocení infrastruktury pro městskou cyklodopravu
Jan Haruda, Mgr.
Pěší doprava z pohledu strategií a politik v ČR a ve světě
Yossi Zachar, Ing.
Hodnocení implementace strategie rozvoje modro-zelené infrastruktury v Praze
Michaela Koucká, Mgr.
Benefits of Integrative Building Design for their Sustainable Construction and Operation using the BIM Method
Romario Baudouin Njiomou Tchuigwa, Arch.
Zesílené skořepiny: Možnosti využití konformálního potisku při velkoformátovém 3D
Ondřej Cigáník, Ing. arch.
Možnosti a rizika stavebních úprav obvodových plášťů staveb venkovské architektury: region Kraslicko
Dominika Výšková, Ing. arch.
The use of Recycled Polymers in Architecture and Design. Large-scale 3D printing method
Paulin Faskel Tchoundie Tschuigwa, Arch.
Analýza teplotně vlhkostních poměrů v provětrávané mezeře obvodových plášťů pomocí BIM
Ondřej Vápeník, Ing. arch.
From Temporary Shelter to Permanent Dwelling: Guiding the Transition of Refugee Camps in Jordan through Artificial Intelligence
Noor Marji, MSc. Arch.
Mining Induced Displacement and Resettlement (MIDR): Learning from the City of Most
Akshatha Ravi Kumar, Ing. arch.
Obsah územní studie krajiny těžebních oblastí Ústeckého kraje
Vladimír Arnošt, Ing.
Krajina uhlíkové neutrality
Jan Pešout, Ing. MBA
Hodnocení biodiverzity jako jeden z možných podkladů pro plánování urbanizované krajiny
Eva Jeníková, Ing. Mgr.
Koncepce správy hodnotných veřejných nemovitostí: Smysluplné využívání budov ve veřejné správě
Michal Volf, Ing. arch.
Využitelnosti a udržitelnosti pevnosti Terezín
Walbert Schmirler, Ing. arch.
Decentralisation and its use in architecture
Jan Svoboda, Ing. arch.
Představivost a resilience
Eliška Havla Pomyjová, Ing. arch.
Dětské oddělení – parametrizace, kategorizace a optimalizace
Anna Wanda Molnárová, Ing. arch.
Analýzy urbanistické struktury a popis charakteru území – případová studie Praha-Troja
Tomáš Drdácký, Ing. arch.
Urbanistický rozměr ochrany historických sídel
Martina Lehnertová, Ing. arch.
Smíchov, od vsi k transformačnímu území Prahy
Kateřina Tobišková, Mgr.
Urbanistické hodnoty v územně plánovacích podkladech
Vít Rýpar, Ing. arch.
Veřejný prostor malých měst, zatížený automobilovou dopravou
Lukáš Soukup, Ing. arch.
Reakce user-centered designu na vzrůstající počet úzkostných poruch
Anna Šebíková, MgA.
(IN)DEPENDENCE
Jan Karhan, MgA.
Člověk v bytě – Jednočlenné domácnosti mladých dospělých v ČR
Linda Kozlová, Ing. arch.
Stavby pro seniory na venkově
Matyáš Gál, Ing. arch.
Bydlení ve stodole: Ruiny i stodoly pro všechny
Pavel Fuchs, Ing. arch.
Generational transmission of aesthetic attributes via objects inside a space and their decorative meaning
Kryštof Haničinec, MgA.
Pojetí veřejného zájmu – rozprava o metodě
Martin Kloda, M. A.
Fenomén “památkářské architektury”
Lukáš Veverka, Mgr.
2023: Povrchové úpravy konvenční ocelové výztuže pro zvýšení trvanlivosti železobetovoné konstrukce
Veronika Steinerová, Ing.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko