Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2020 01-16/10/2020

Týden vědy a výzkumu 2020 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 40/20/F5
Týden vědy a výzkumu 2020

Týden vědy a výzkumu 2020

Týden vědy a výzkumu 2020

PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2020
Zaměstnanecké bydlení v Československu, 1918-1948
Majnušová Alžběta, Ing. arch.
Pamiatková (ne)ochrana rámových stavieb na Slovensku
Volovár Maroš, Mgr.
Špecializované projektové ústavy obdobia normalizácie v Československu
Mlynčeková Lucia, Mgr. art.
Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné
Bukačová Jana, Mgr.
Veřejný interiér ve stavbách 70. a 80. let 20. st: tendence a specifika interiérové tvorby v české architektuře
Směták Pavel, Ing. arch.
Funkcionalismus a úspora energie: dobové hledisko
Kuric Alexander, Ing. arch.
Historie, současnost a budoucnost prefabrikace v architrektuře - vývoj funkčního prototypu 1:1
Hybler Vojtěch, Ing. arch.
Geometrie nosné konstukce historických mostů
Kolářová Dana, RNDr.
Praktické ověření možností pasivního chlazení a vytápění obytných budov
Rolínková Jaroslava, Ing. arch.
Koncepční řešení izolačních materiálů v rámci rozvodů TZB
Vrbová Pavla, Ing. arch.
Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých kompozitních materiálů v umění, designu.
Chramosta Jaroslav, MgA. DiS.
Nové směry technologických inovací ve skle
Krajíček Milan, MgA.
Modrozelená infrastruktura v sídle
Havránková Tereza, Ing.
Stavět krajinou – Nové formy bydlení v chráněné krajinné oblasti
Sigaud Alexandre, Arch.
Způsoby adaptace staveb pro bydlení
Leshchenko Serhii, Mgr. Bc.
Obytnost příměstské krajiny Prahy - výsledky terénního průzkumu
Chmelová Adéla, Ing. arch.
Budovy sklářských provozů v kontextu dnešního města
Šváchová Tereza, Ing. arch.
Flexibilní architektura - nové lineární město
Slováková Nikoleta, Ing. arch.
Distribuce vybavenosti v organismu města
Kopp Lukáš, Ing. arch.
Řídnoucí města: specifika fenoménu „shrinking cities“ v České republice
Mika Jiří, Ing. arch.
Přidružená krajina malých měst
Macoun Milan, Ing. arch.
Developerské projekty v Praze/ČR
Němečková Leona, Mgr. Ing.
Sociální učení v městských experimentech
Vácha Tomáš, Mgr.
Moderní výuka dějepisu jako příležitost pro zkoumání dějin
Hossingerová Markéta, Mgr.
Možnosti žákovské participace na vzdělávacím prostředí
Polák Vít, Ing. arch.
Pojmy mäkkých kritérií kvality architektury
Ilová Lenka, Ing. arch.
Principy narativního prostoru a jejich aplikace do výstavnictví a muzejnictví
Klapalová Barbora, Ing. arch.
Minimalismus v českých zemích
Seidler David, Ing. arch.
Kategorizace architektonických digitálních skic a co se z ní můžeme dovědět
Dzurilla Dalibor, Ing. arch.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko