Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2021 23/09-08/10/2021

Týden vědy a výzkumu 2021 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Týden vědy a výzkumu 2021

Týden vědy a výzkumu 2021

Týden vědy a výzkumu 2021


PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2021


Tradice a inovace v architektuře 19. st.
Josef Holeček, Ing. arch.
Proměny programového zájmu o průmyslové dědictví a hledání aktuálního tématu
Jan Červinka, Mgr.
Zelená avantgarda? Energie, úspornost a architektura funkcionalismu
Alexander Kuric, Ing. arch.
Arch. tvorba v podmienkach centrálne riadeného hospodárstva normalizačného obdobia Československa
Lucia Mlynčeková, Mgr. art.
Architektura druhé poloviny 20. století v Česku jako památka - současné diskurzy
Klára Ullmannová, Ing. arch.
Obnova staveb 60. let a jejich využití dnes případová studie: rekonstrukce emauzského areálu
Petra Miškejová, MgA.
Minimalismus: dialog výtvarného umění a architektury s uživatelem: Minimalismus, inspirace
David Seidler, Ing. arch.
Kamenická práce pozdního středověku a raného novověku
Michaela Hablová, Ing. arch.
Proměny stavebních a interiérových řemesel na kompletaci budov a jejich vliv na užitnou hodnotu architektury
Patrik Tichý, Ing. arch.
Nové materiály a technologie v umění a designu
Jaroslav Chramosta, MgA. DiS
Nové směry technologických inovací ve skle
Milan Krajíček, MgA.
Podmíky udržitelnosti plastových obalů: Snížení nadprodukce dutých obalů
Roman Kovář, MgA.
Environmentální aspekty designu produktů
Markéta Vápeníková, MgA
Učení se v digitálním 3D prostoru virtuální reality
Adam Novotník, Ing. arch.
Virtuální prostor jako terapeutická pomůcka
Vasilisa Supranovich, Ing. arch.
A Qualitative Approach to Noise Treatment and Acoustic Comfort
Prokop Šimon, Ing. arch.
Projektování CLT konstrukcí metodou BIM: BIM software as a connector
Martin Majna, Ing. arch.
Využití 3D tisku v prefabrikaci
Vojtěch Hybler, Ing. arch.
Rozdíly 3D tištěného objektu a jeho digitálního dvojčete
Jiří Vele, Ing. arch.
Principy narativního prostoru
Barbora Klapalová, Ing. arch.
Urbánní vzorec geneze (vybraných) měst na historickém území Slezska
Petr Stanjura, Ing. arch.
Příčiny a vznik zájezdních hostinců v souvislosti s výstavbou císařských silnic
Martin Kolovský, Ing. arch.
Využití VGI pro zkvalitnění a tvorbu infrastruktury pro městskou mikromobilitu
Jan Haruda, Mgr.
Suburbanizace a doprava
Jan Bittner, Ing. arch.
Stavby pro péči o seniory ve venkovském prostředí
Matyáš Gál, Ing. arch.
Stavby komunitních center ve venkovském prostředí v ČR
Vanda Martínková, Ing. arch.
Stavět krajinou – Nové formy bydlení v chráněné krajinné oblasti
Alexandre Sigaud, Arch.
Komplikování venkovského charakteru - úvod
Matěj Šebek, Ing. arch.
Role architekta v české rozvojové spolupráci
Tereza Čechová, Ing. archl
Veřejný development bydlení
David Neuhäusl, Ing. arch.
Systematizace existujících metod hodnocení adaptability budov
Serhii Leshchenko, Ing. arch.
Adaptace puvodne nebytovych objektu na ucely bydleni: Rekonstrukce (Typologie)
Matus Pastorok, Ing. arch.
Potenciál konverzí: rešerše a hypotéza
Vojtěch Rudorfer, Ing. arch.
Principy integrace a vlivy cirkulární ekonomiky na navrhování v architektuře
Karel Goláň, Ing. arch.
Smršťování měst ostravské aglomerace
Jiří Míka, Ing. arch.
Ověření možnosti adaptace a implementace kritérií pro trvale udržitelné plánování a rozvoj měst v probíhajícím městském rozvojovém projektu v Beninu, zaměřeném na poskytování finančně dostupné bydlení (FDB)
Nisan Al Jazairi, Ing.
Voda, krajina a město – hledání nového vztahu. Voda v systému krajinné infrastruktury sídel.
Zuzana Štemberová, Ing.
Metodika pro tvorbu, provoz a rozvoj botanických zahrad
Stanislav Hybler, Ing.
Nový európsky Bauhaus ako platforma architektonickej spolupráce
Michal Hybský, Ing. arch.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko