Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 20

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 26

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 29

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 32

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 35

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 38
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023


Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 52

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 57

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 59

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 61

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 63

Warning: Undefined array key "id" in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/header.php on line 65
Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK

PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2011ZvolteTémaHledaný text

Premena postagrárneho vidieka: analýza súčasného stavu, región Kysuce
Ing. arch. Milan Šuška
Prostorový rozměr energetické bezpečnosti
Ing. arch. Tomáš Peltan
Náklonnost k domácí krajině: vliv typologie krajiny na vizuální preference jejích obyvatel
Ing. Kamila Svobodová
Trvale udržitelná sídla
Ing. arch. Petr Novák
Stratégie tvorby verejného mestského priestoru
Ing. arch. Kristína Staněková
Flexibilní architektura: začlenění vodních ploch do veřejného prostoru města
Ing. arch. Andrea Kubná
Regulácia urbánnej vegetácie na úrovni zóny v Európskej únii
Ing. arch. Ivan Nemeth
Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění pasivního domu
Ing. arch. David Křeček
Architektonický koncept, forma a estetika z perspektivy udržitelnosti a princip "domu v domě"
Ing. arch. Martin Čeněk
Postav dům jako strom
Ing. arch. Irena Šáchová
Stárnutí obyvatel na panelových sídlištích v Česku: Švédský model cohousingu "pro druhou půlku života"
Ing. arch. Veronika Bešťáková
Chaotické štruktúry
Ing. arch. Michal Valúšek
Nobelove dynamitky v Európe
Ing. arch. Nina Bartošová
Analytická metóda prezentácie pamiatok a jej potenciál v procese architektonickej tvorby
Ing. arch. Katarína Palgutová
Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja
Ing. arch. Erika Foltinová
Hodnotící parametry a katalogizace skupin "udržitelných staveb"
Ing. arch. Hana Kasalová
Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu
Ing. arch. Radan Volnohradský
Identita místa - prostor jako vztah formy a času
Ing. arch. Lukáš Vacek
Premýšľanie architektonického poľa
Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko