Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Petr Novák | xanovak (z) stud.fa.vutbr.cz

Trvale udržitelná sídlatéma doktorské práce Architektura pasivních domů na venkově
škola Fakulta architektury VUT v Brně
školitel

Doc.Ing.arch. Hana Urbášková, Ph.D.

anotace Odhady lidské populace na Zemi se blíží sedmi miliardám jedinců a narůstají každým dnem. Téměř všichni lidé žijí v sídlech, jejichž budování spotřebovalo okolo poloviny neobnovitelných zdrojů a stavebnictví je tedy jedním z nejhůře udržitelných průmyslových odvětví na světě. Současná civilizace je závislá na sídlech a budovách, avšak naše planeta není schopna unést v současné době nastavenou spotřebu zdrojů spojených s jejich budováním a provozem. Jak mohou tuto situaci ovlivnit architekti a urbanisté – pedagogové na Fakultě architektury VUT v Brně?