Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Týden vědy a výzkumu 2018

PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018
Interakce a nositelná elektronika
Petrmichl Jan Ing. arch.
Design vs. senior
Rádková Markéta MgA.
Vytváření míst odpočinku a vzdělávání po vyučování na základních školách
Scerbata Aliona Mgr.
Typologie townhousů a jejich využití
Petruš Erik Ing. arch.
Systematické třídění českých obytných souborů
Bukovský Martin Ing. arch.
Komfort jako kognitivní rezonance
Hradecká Irena Mgr.
Vzdělávání v architektuře. Co se děje v České republice?
Sereda Alina Mgr.
Role architekta
Buryška Petr Ing. arch.
Formy mezioborové spolupráce při tvorbě studií které nejsou primárně tvořeny jako územně- plánovací podklad
Trejbal Jan MgA.
Geometrie gotiky
Krejčíř Miroslav Ing. arch.
Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné
Bukačová Jana Mgr. Bc.
Nová témata pro teorii památkové péče
Vaňková Helena Ing. arch.
Památky zahradního umění vytvořené jako součást areálů zdravotnických zařízení na počátku 20. stol na území ČR
Zvonečková Radka Ing.
Terrazzo palladiana – nové možnosti využití
Tichý Patrik Ing. arch.
Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech
Mrázová Michaela Ing. arch.
Rozhraní sídla a krajiny (charakter ‚nové divočiny‘)
Ertl Vojtěch Ing. arch.
Katalog příkladů „dobré praxe“
Kovářová Veronika Ing. arch.
Shared space – integrování pobytu a pohybu
Ostach Anton
Porovnání postupů a nástrojů vytváření městského prostoru v Česku a v Evropě
Kloda Martin MA
Adaptivní soběstačné město
Žatečka Martin Ing. arch.
Designing Architecture for Virtual Reality for Digital Life of Avatars in the Future / Case Study Barcelona
Gebrian Markéta Ing. arch.
Human Biofeedback and Audio-Visual programming in Architecture
Kotnourová Karolína Ing. arch.
Metodika architektonického navrhování z hlediska stavební fyziky
Schulzová Kristýna Ing. arch.
Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu architektonického betonu vůči působění vnějších vlivů v návaznosti na enviromentální a ekonomickou udržitelnost
Utěšená Monika Ing.
Postav dům, zasaď strom!
Řezáč Vít Ing. arch.
Urbánní ekonomie sídlišť
Chudý Ondřej Ing. arch.
City managament (péče o fyzické prostředí malých a středních měst – město krátkých vzdáleností)
Lešek Petr Ing. arch.
25 let architektonických soutěží v ČR
Zdvihal Tomáš Ing. arch.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko