Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Trejbal Jan MgA.

Formy mezioborové spolupráce při tvorbě studií které nejsou primárně tvořeny jako územně- plánovací podklad
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

anotace Předměty tohoto výzkumu jsou dva a oba vycházejí z cílů a úkolů územního plánování obsažených ve stavebním zákoně. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, ve třech oblastech: životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. První část s názvem Externí profese v urbanistické praxi se zabývá - na podkladu průzkumu provedeného na přesně definovaném vzorku současných praktikujících architektů/urbanistů – jejich vztahem k „externím profesantům“. Druhý předmět výzkumu je popisem procesů, vedoucích k příčinám, proč venkovské a maloměstské obce dnes poptávají alternativní formy dokumentací/vizí s propisem do území. Na určeném vzorku obcí jsou formou hloubkových rozhovorů rozebírány základní důvody vedoucí zadavatele k poptání koncepčních dokumentů. Plánovaným výsledkem obou částí výzkumu potom je: tištěná okomentovaná databáze externích profesantů v urbanistické praxi a dále pak popis deficit stávajících nástrojů pro urbanistickou praxi vůči alternativním dokumentacím.