Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2019 3-18/10/2019

Týden vědy a výzkumu 2019 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 39/19/F5
Týden vědy a výzkumu 2019

Týden vědy a výzkumu 2019

Týden vědy a výzkumu 2019

PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2019
Pražská mostárna
Kolářová Dana, RNDr.
Možnosti pasivního chlazení a vytápění obytných budov
Rolínková Jaroslava, Ing. arch.
Energeticky efektivní řešení lokalit s převážně obytnou funkcí v souvislostech našeho prostředí
Falladová Karolína, Ing. arch.
Využití metody BIM při architektonickém navrhování staveb
Marek Aleš, Ing.
Geometrizace gotické architektury
Krejčíř Miroslav, Ing. arch.
Urbánní ekonomie sídlišť
Chudý Ondřej, Ing. arch.
Urbánní vzorec geneze sídel, postižených destrukcemi a dramatickými sociodemografickými změnami.
Stanjura Petr, Ing. arch.
Metody prostorové analýzy modernistických sídlišť
Králík Ondřej, Ing. arch.
Výstavba v chráněných krajinách ČR
Mrázová Michaela, Ing. arch.
Hodnocení vitality urbánního prostředí ve vztahu k modro-zelené infrastruktuře
Koucká Michaela, Mgr.
Město jako příběh
Řezáč Vít, Ing. arch.
Design pro Štěstí
Frouzová Jitka, MgA.
Typologie townhousů a jejich využití
Petrus Erik, Ing. arch.
Vliv veřejné správy na kvalitu vystavěného prostředí
Kloda Martin, Ing. arch.
City managament (péče o fyzické prostředí malých a středních měst – město krátkých vzdáleností)
Lešek Petr, Ing. arch.
Zkoumání současného stavu a návrh na zvýšení obytného potenciálu intenzivně využívané příměstské krajiny.
Chmelová Adéla, Ing. arch.
Dolní Březany - případová studie
Kovářová Veronika, Ing. arch.
Hřiště ve školách v Praze 1
Scerbata Aliona, Mgr.
Architektura všem
Hossingerová Markéta Markgraf, Mgr.
Architektura ve vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ
Sereda Alina, Mgr.
Internet věcí a jeho využití ve zdravotnictví
Helfer Miroslav, MgA.
Architektura dětem
Zbořilová Zuzana, Ing. arch. MgA.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko