Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2017 5-19/10/2017

Týden vědy a výzkumu 2017 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 41/17/F5
PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2017
Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických" zahrad toskánských velkovévodů
Březáčková Petra, dr.ssa
Tenkovrstvý materiál jako blokátor prostupu a přestupu tepla
Novotný František, Ing. arch.
Jazyk a komunikace
Sivý Dávid, MgA.
Navrhni a postav - projekty ve výuce architektury spojené s realizací
Malošíková Šárka, Ing. arch.
Emocionální design
Hulmáková Klára, MgA.
Architektura dětem
Zbořilová Zuzana, Ing. arch. MgA.
Domy na půl cesty dnes - vybrané příklady
Kripnerová Karolína, Ing. arch.
Role architekta v obci
Buryška Petr, Ing. arch.
Prostorové parametry veřejně podporovaného bydlení
Lípová Veronika, Ing. arch.
Plánování je nahé!
Řezáč Vít, Ing. arch.
Shared Space v Praze
Ostach Anton, Mgr.
Alternativní formy bydlení v ČR a jejich současný stav
Glas Adam, Ing. arch.
Dopad výrazných stavebních zásahů na kvalitu kulturně historických hodnot území
Zifčák Štefan, BSc (Hons), MSc.
Biomorfní deparametrismus
Ráftl Jindřich, Ing. arch., MgA
Zkušenosti z Evropy I.: Příklad Kodaně
Krouz Jarin, MgA.
MoleMOD - Robotic building system for Self-assembly Architecture
Petrš Jan, Ing. arch.
Prostorová skladba českých obytných souborů
Bukovský Martin, Ing. arch.
Sound and Space, Impermanent Architecture Forms
Kotnourová Karolína, Ing. arch.
The role of activists in the tranformation of public spaces in housing estates
Kozlai Rudolf, Dipl. Ing.
Historie a současnost poválečných kulturních domů v Čechách
Jamnická Alexandra, Ing. arch.
Architektura pro setkávání avatarů lidí ve virtuální realitě inspirovaná Chytrými strukturami
Gebrian Markéta, Ing. arch.
Recenze rodinných domů v architektonických časopisech
Pištěk Petr, Ing. arch.
Sentient furniture "Roamniture"
Abramovič Vasilija, Ing. arch.
Rekonstrukce a nové realizace v historických částech Prahy na přelomu 19. a 20. století v kontextu dobových úvah o památkové péči
Uhlík Jan, Mgr.
Sledování pohybů očí a kognitivní procesy ve vnímání architektonické formy
Šedý Václav, Doc. MgA.
Kuchyně ve starém paláci Pražského hradu
Cejpová Miroslava, Mgr.
A Language of Spatial Architecture
Sabsabiová Laila, Ing. arch.
Urbanistický rozměr ochrany historických center měst
Kaliszan Marta, Ing. arch.
Význam komfortu / Meaning of Comfort
Hradecká Irena, MgA.
Vyhodnocení detailů předsazeného obvodového pláště s ohledem na materiálovou skladbu, geometrii konstrukce a regulativy stavební fyziky
Rehberger Miloš, Ing.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko