Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2017 5-19/10/2017

Týden vědy a výzkumu 2017 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 41/17/F5
PŘÍSPĚVKY TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2017
Prostorové parametry veřejně podporovaného bydlení
Lípová Veronika, Ing. arch.
Plánování je nahé!
Řezáč Vít, Ing. arch.
Shared Space v Praze
Ostach Anton, Mgr.
Alternativní formy bydlení v ČR a jejich současný stav
Glas Adam, Ing. arch.
Dopad výrazných stavebních zásahů na kvalitu kulturně historických hodnot území
Zifčák Štefan, BSc (Hons), MSc.
Biomorfní deparametrismus
Ráftl Jindřich, Ing. arch., MgA
Zkušenosti z Evropy I.: Příklad Kodaně
Krouz Jarin, MgA.
MoleMOD - Robotic building system for Self-assembly Architecture
Petrš Jan, Ing. arch.
Prostorová skladba českých obytných souborů
Bukovský Martin, Ing. arch.
Sound and Space, Impermanent Architecture Forms
Kotnourová Karolína, Ing. arch.
The role of activists in the tranformation of public spaces in housing estates
Kozlai Rudolf, Dipl. Ing.
Historie a současnost poválečných kulturních domů v Čechách
Jamnická Alexandra, Ing. arch.
Architektura pro setkávání avatarů lidí ve virtuální realitě inspirovaná Chytrými strukturami
Gebrian Markéta, Ing. arch.
Recenze rodinných domů v architektonických časopisech
Pištěk Petr, Ing. arch.
Rekonstrukce a nové realizace v historických částech Prahy na přelomu 19. a 20. století v kontextu dobových úvah o památkové péči
Uhlík Jan, Mgr.
Sentient furniture "Roamniture"
Abramovič Vasilija, Ing. arch.
Kuchyně ve starém paláci Pražského hradu
Cejpová Miroslava, Mgr.
Sledování pohybů očí a kognitivní procesy ve vnímání architektonické formy
Šedý Václav, Doc. MgA.
Urbanistický rozměr ochrany historických center měst
Kaliszan Marta, Ing. arch.
A Language of Spatial Architecture
Sabsabiová Laila, Ing. arch.
Vyhodnocení detailů předsazeného obvodového pláště s ohledem na materiálovou skladbu, geometrii konstrukce a regulativy stavební fyziky
Rehberger Miloš, Ing.
Význam komfortu / Meaning of Comfort
Hradecká Irena, MgA.
Tenkovrstvý materiál jako blokátor prostupu a přestupu tepla
Novotný František, Ing. arch.
Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických" zahrad toskánských velkovévodů
Březáčková Petra, dr.ssa
Navrhni a postav - projekty ve výuce architektury spojené s realizací
Malošíková Šárka, Ing. arch.
Jazyk a komunikace
Sivý Dávid, MgA.
Architektura dětem
Zbořilová Zuzana, Ing. arch. MgA.
Emocionální design
Hulmáková Klára, MgA.
Domy na půl cesty dnes - vybrané příklady
Kripnerová Karolína, Ing. arch.
Role architekta v obci
Buryška Petr, Ing. arch.

Všechny příspěvky podléhají licenci Creative Commons-Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko