Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Chudý Ondřej Ing. arch.

Urbánní ekonomie sídlišť
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

Ing. arch. David Tichý, PhD.

anotace V České republice žije téměř jedna třetina populace na sídlištích. Nezastavěný prostor této modernistické urbánní struktury zaujímá přibližně 70% plochy, která je zároveň i veřejným prostorem. Údržba těchto ploch představuje oproti jiným typům městské zástavby větší ekonomickou zátěž veřejných rozpočtů, nebo při její stejné výši představuje adekvátní snížení péče o takový prostor. Kvalita a využitelnost veřejného prostoru přitom dlouhodobě ovlivňuje sociální a ekonomickou udržitelnost a stabilitu tohoto prostředí. Tato práce má za cíl doplnit výzkumné téma sídlišť o urbánně-ekonomický pohled a přispět k diskusi o plánování udržitelných obytných struktur.