Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Řezáč Vít Ing. arch.

Postav dům, zasaď strom!
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
téma doktorské práce Město krátkých vzdáleností / ekonomické souvislosti a územní plánování
školitel

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

anotace Lidové rčení evokuje nejen vztah mezi výstavbou a péčí o životní prostředí, ale nepřímo i to, že postarání se o obojí bývalo pro muže / rodinu proveditelné téměř vlastními silami v rozumném časovém rámci. Dnes je proces stavění a ochrany prostředí stále složitější, složité jsou plánovací a povolovací procesy a složité je i projektování staveb při zohlednění stále vyšších nároků na kvalitu a udržitelnost řešení. Přičteme-li nejasná pravidla a nekonkrétní formulace veřejného zájmu, narůstá čas potřebný od nápadu k dokončení stavby a tím i náklady, a to jak pro soukromé stavebníky, tak pro obce. V loňské prezentaci jsem se soustředil na procesy povolování velkých projektů v zahraničí, letos dokládám příklady od nás na konkrétních číslech, charakterizujících pražský trh nemovitostí. Přesto se zastavím u mezinárodního srovnání, ve kterém jsem se pokusil o analýzu údajů Světové banky o délce a složitosti povolovacího procesu ve stavebnictví. Je to jeden z 10 indikátorů vyspělosti ekonomiky (Doing Business), který podává hrubou informaci pro investory o kvalitě legislativy a efektivitě spravování státu. Titulky v novinách zdůrazňující naše zaostávání ve světě jsou jistě atraktivní, důležitější je ovšem porozumět proč a jak se lišíme od některých sousedů a hledat odpovědi, jestli doposud volená cesta legislativních úprav jde správným směrem. Nestačí, že systém bude po dalších a dalších vylepšeních fungovat snad i dobře, ale musí taktéž obstát v konkurenci s ostatním světem, Evropou zejména. Základem prezentace je pohled na trendy ve výstavbě bytových a komerčních budov. Na základě analýzy více než 1 000 pražských projektů z období 2008 – 2018 se je pokouším interpretovat ve vztahu k povolovacím procesům. Domnívám se, že význam velkých projektů je pro řešení otázek dostupného bydlení nebo zajištění prostoru pro konkurenceschopné pracovních příležitostí zásadní. Naše plánovací a povolovací procesy ovšem toto formálně nezohledňují. Není divu, že průměrná doba pro získání stavebního povolení v Praze je 5-7 let, zatímco 50 km od metropole pouze 2 roky. To je v rozporu s cílem hospodárnějšího zacházení se zdroji, mj. naplněním požadavku na zamezení rozrůstání sídel do krajiny. Některé developerské firmy hovoří o koncepci „city builder“. Podílejí se na vzniku městských čtvrtí, regeneraci brownfieldů. Pro ně ovšem v naší metropoli nevytváříme místo. Aby město krátkých vzdáleností vzniklo, musí k tomu být vytvořeny podmínky. A ty je třeba hledat i ve spolupráci se soukromým sektorem, zvláště přihlédneme-li k tomu, že rozpočtové možnosti měst budou do budoucna spíše omezené.