Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Krejčíř Miroslav Ing. arch.

Geometrie gotiky
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
téma doktorské práce Geometrie a nosná konstrukce historických staveb
školitel

doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

anotace Geometrie konstrukce hrála zvláště v období gotiky důležitou úlohu, a to jak výtvarnou a kompoziční, tak hlavně statickou. Základní dobové geometrické přístupy k navrhování (ad quadratum, ad triangulum) měly stavbě zajistit "správný" tvar a tedy i schopnost být nejen krásnými, ale i pevnými a stabilními. Předmětem disertační práce, která se zaměří především na méně probádané území střední Evropy, je vliv geometrie na tvar nosné konstrukce. Tématy souvisejícími se středověkým stavitelstvím a uměním se aktivně zabývá mezinárodní společnost AVISTA (Association Villard de Honecourt for the Interdisciplinary Study of Technology, Science, and Art). Pod záštitou společnosti vzniklo několik publikací (jako např. WU, N. Y. Ad Quadratum nebo BORK, R. a spol. New Approaches to Medieval Architecture), které vztah mezi gotickou stavební konstrukcí a její geometrií rozebírají. Dále společnost AVISTA spolu s některými univerzitami každoročně organizuje mezinárodní konferenci ICMS (International Congress on Medieval Studies), ve které své poznatky prezentují nejen odborníci oboru středověkého stavitelství, ale i vědci ostatních oborů (například v oblasti praxe středověké medicíny). Tématy geometrie v historických nosných konstrukcích se dále zabývají některá význačná evropská univerzitní pracoviště, jako například Univerzita v Lovani (Belgie), Univerzita v Madridu, Univerzita v Cambridge (UK) a další.