Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Buryška Petr Ing. arch.

Role architekta
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

JUDr. PhDr. Jiří Plos

anotace Předmětem výzkumu jsou role architekta v současné globalizované informační společnosti procházející změnami jako důsledky finanční krize. Projevem proměny je zvýšená intenzita diskuzí společensko-politických témat. V této souvislosti se často v různých obměnách objevuje pojem „společenská role architektury“. Práce je vůči ustáleným i aktuálním politickým teoriím indiferentní a tvoří širší teoretický rámec vycházející z prvotní podstaty profese architekta, z kterého lze současné jevy lépe nahlížet. Role architekta jsou chápany množným čislem jako: profesní, společenská a ekonomická, jež jsou simultánně zažívány každým praktikujícím architektem. Výzkum se pohybuje ve sférách profese architekta, stavební kultury a veřejné správy, kde je v operační rovině jako aktuálně vybraný cíl navrhován rámec pozice oblastního architekta. Nosným tématem je triáda „role, aktéři a procesy“, v České republice tolik klíčová k zvyšování standardu stavební kultury a prestiže profese architekta ruku v ruce.