Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Scerbata Aliona Mgr.

Vytváření míst odpočinku a vzdělávání po vyučování na základních školách
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

Ing. arch. Zbyšek Stýblo

anotace Předkládaná práce se snaží skumať flexibilitu školského priestoru. Mám záujem o objavovanie nových miest a príležitostí, kde by mohli deti tráviť svoj voľný čas po škole. Rada by som robila výskum v jasleách, školkách a základných školách, 3– 10 ročných deti. Je to veľmi dôležitý vek, keď sa osobnosť človeka formuje. Mojím cieľom je vytvoriť podmienky pre rekreáciu a šport, ďalšie vzdelávanie a socializáciu detí. Aby netrávili čas pred počítačom alebo v zlých spoločnostiach. Teraz je to veľmi dôležitá téma pre celú Európsku úniu aj pre cely svet. Kým rodičia sú v práci, deti zostávajú osamotené, čo môže v budúcnosti viesť k mnohým problémom. Myslím si, že to je najdôležitejší vek aj pre objav detských talentov a ich schopností. Malé deti musia mať veľký vyber aktivít, aby v budúcnosti mali široký obzor. Nejpodstatnější rozdíl oproti minulosti je, že dnes děti ve škole tráví mnohem více času. Přijdou tam o šesté či sedmé ráno a často odcházejí kolem šesté večer. Obzvlášť, pokud jde o školy v satelitech, ve kterých rodina žije, ale pracuje ve městě. Cieľom multikultúrneho predškolského vzdelávania je vytvoriť priaznivé podmienky na hru a učenie, ponúknuť zaujímavé činnosti, pri ktorých majú deti možnosť rozvíjať svoje znalosti a zručnosti spoločne so svojimi vrstovníkmi. Súčasná škola, jej variabilita, stratégia prelínania funkcií, riešenie diverzity priestorov, ktoré majú reagovať na premenné požiadavky na jej používanie, je netriviálne zadanie. Vyhlásenie vedeckej práce spočíva v pochopení súčasnej situácie existujúcich vzdelávacích inštitúcií pre deti po celom svete. Nájsť spôsoby ďalšieho rozvoja a zlepšenie situácie v Prahe. Rekonštrukcia a usporiadanie existujúcich vzdelávacích inštitúcií (škôl) a detských ihrísk alebo vytvorenie nových konceptov kultúrnych a vzdelávacích centier pre deti vo veku od 3 do 10 rokov. Vytvárať užívateľsky prívetivú oblasť pre deti. Studovala jsem školy, které se podle mna blíží k ideálu. Heslo : Školy mají být místem, kde děti chodí rady. Průzkumy však stále častěji ukazují, že školy takovým místem, kde děti šťastné, nejsou.