Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Vaňková Helena Ing. arch.

Nová témata pro teorii památkové péče
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc

anotace Předmětem disertační práce je kritické zhodnocení hlavních témat současné celosvětové diskuze o teorii památkové péče. Pro tuto disciplínu je dnes specifické nejen neustálé rozšiřování geograficko-kulturního záběru a z něho plynoucí zpochybňování zažitých evropsko-amerických paradigmat, ale také přetrvávající uvažování v intencích moderny. Časový odstup od nástupu obou výše zmíněných fenoménů nám umožňuje jejich reflexi a rozbor. Diskuze o památkové péči je v současnosti zhusta podrobována kritice za to, že se omezuje pouze na odborné kruhy. Proto je zásadní, pokud má být vytvořena komplexní představa o zmiňované problematice, zohlednit i stanoviska veřejnosti laické, kterým se i v odborné literatuře postupně dostává více prostoru. Diskuze o památkové péči se totiž, alespoň v našem prostředí, pomalu stává diskuzí o životním prostoru obecně.