Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Mrázová Michaela Ing. arch.

Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

anotace Předmětem vědecké práce je zmapování tendencí v architektuře na území CHKO po roce 1992, kdy byl přijat Zákon o ochraně přírody a krajiny. Výzkum současně zmapuje regulativy výstavby a způsob jejich uplatňování. V rámci prezentace bude představen formulář pro tvorbu databáze staveb v CHKO a v NP. Bude představen Manuál na užívání (si) veřejného prostranství na trase Pustevny – Radhošť v CHKO Beskydy a následná architektonicko-urbanistická studie na toto území. Samotná vědecká práce bude zaměřena na kritickou reflexi současných regulativů a teoretické zhodnocení současného stavu české architektury v CHKO.