Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Ostach Anton

Shared space – integrování pobytu a pohybu
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

doc. Ing. arch. Irena Fialová

anotace Následující text je věnován úvodu do teorie shared space jako současného přístupu zklidňování dopravy v nerezidenčních centrálních částech měst s cílem zlepšení jejich pobytové kvality. Další text obsahuje rešerše literatury, definuje řešený problém, cíl výzkumu a výzkumné otázky. Je uveden přehled prozatímních výsledků empirického výzkumu v Praze a používané metody. Stručně jsou charakterizovány výsledky průzkumu české legislativy, která reguluje navrhování a provoz komunikací se zklidněním dopravy. Závěr obsahuje hodnocení dosavadního výzkumu a nastínění dalších etap.