Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Schulzová Kristýna Ing. arch.

Metodika architektonického navrhování z hlediska stavební fyziky
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
téma doktorské práce Architektonický návrh budovy z hlediska vnitřního prostředí
školitel

doc. Ing. Daniela Bošová, PhD.

anotace Výzkum se zabývá propojením stavební fyziky a architektonického návrhu ve výuce studentů architektury. Zmapování existujících výukových materiálů a výukových metod na špičkových školách architektury v návaznosti na legislativní a klimatické podmínky potvrdilo potřebu doplňkového výukového materiálu určeného přímo českým studentům. Jsou prezentovány některé případové studie, ilustrující vliv rozhodnutí architekta na výsledné vnitřní prostředí budovy v českých podmínkách.