Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Lešek Petr Ing. arch.

City managament (péče o fyzické prostředí malých a středních měst – město krátkých vzdáleností)
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

anotace Malá a střední města (towns) jsou v českém i světovém kontextu mimo zájem výzkumu. Pomocí 13 oblastí a řízených rozhovorů s městskými architekty, politiky a stakeholdery se snažím zmapovat výsek českých měst, která mají zájem zlepšovat své fyzické prostředí. Zároveň se je snažím porovnat s obdobnými městy z nejbližšího zahraničí. Výsledkem bude jak zmapování aktuálního stavu, tak příklady dobré praxe pro jednotlivé oddíly.