Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2018 5-19/10/2018

Týden vědy a výzkumu 2018 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5
Sereda Alina Mgr.

Vzdělávání v architektuře. Co se děje v České republice?
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /web/kolokvium.fa.cvut.cz/_default/prispevky.php on line 16
školitel

doc. Ing. arch. Pavla Melková

anotace Následující text je věnován úvodu do problematiky vzdělávání v oblasti architektury a urbanizmu na základních a středních školách v České republice. Text obsahuje rešerše literatury, definuje řešený problém, cíl výzkumu a výzkumné otázky. Je popsán současný stav vzdělávání dětí v oblasti architektury a urbanizmu v ČR a také v zahraničí. V závěru autorka prezentuje výsledky dosavadního výzkumu a nastiňuje postupy dalšího zkoumání.