Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Hana Kasalová | hanka.kasalova (z) seznam.cz

Hodnotící parametry a katalogizace skupin "udržitelných staveb"téma doktorské práce Tendence trvale udržitelného vývoje v architektuře
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Doc. Ing. arch. Eduard Schleger

anotace První veřejná prezentace výsledků SGS grantu 2010 - zejména analýza certifikačních systémů a interpretace závěrů do "checklistu" hodnotících parametrů. Podstatou projektu je aplikace metody ‚research by design‘ v kombinaci s metodou ‚design by research‘. V ČR se jednalo o první „vědomý“ pokus práce touto metodou. Katalogizace jednotlivých skupin „udržitelných staveb“ na základě analýzy jednotlivých typů staveb a jejich hodnotících parametrů. Nástin grafického vyjádření na archetypu - zástupci skupiny.

First public presentation of the SGS 2010 grant results – in particular: analysis of certification systems and interpretation of results to create a “checklist” of evaluation parameters. The project was an application of the methods of “research by design” combined with “design by research”, and „probably“ the first conscious attempt to use this method in the Czech Republic. Classification of various groups of “sustainable buildings” based on their analysis and the analysis of their respective evaluation parameters. Outline of a graphic representation of an archetype – a representative of the group.