Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Tomáš Peltan | tpeltan (z) gis.cvut.cz

Prostorový rozměr energetické bezpečnostitéma doktorské práce Udržitelný rozvoj městských regionů – strukturalizace, polycentrické soustavy, regenerace území
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

anotace Souběh ropného zlomu, geopolitické nestability a nárůstu spotřeby učinily aktuální problematiku energetické bezpečnosti. Významnou úlohu hraje prostorový rozměr případných dopadů. Zejména v krátkodobém časovém horizontu je oprávněné očekávat hlavní dopady v souvislosti s dopravou, zejména individuální osobní. Prověření scénáře výpadků mobility ukazuje, že již krátce po ropném zlomu mohou nastat závažné prostorové dopady. Výsledky analýzy naznačují, že kromě postižených regionů je možné očekávat i relativní vítěze, zejména mezi regionálními centry.

The coincidence of peak oil, geopolitical unstability and increasing consumption made the topic of energy security urgent. Spatial dimension of possible impacts is very important. The most severe problems probably will be linked with POV-based transport in the short run. Investigation of a mobility-failure based scenario presents us severe spatial impacts may occur even short time after the peak oil. The results of analysis suggests there will be both loser regions as well as winner regions, the latter mostly among regional centres.