Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. David Křeček | david.krecek (z) pasivnidomy.cz

Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění pasivního domutéma doktorské práce Vliv architektonického konceptu na potřebu tepla na vytápění energeticky úsporných budov pro bydlení
škola Fakulta architektury VUT v Brně
školitel

Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

anotace Pokud chceme i nadále udržitelným způsobem zabezpečit přiměřené hospodářské a sociální podmínky života, musíme v mnohem větší míře uplatňovat uvědomělejší přístup k životnímu prostředí. Cesta k udržitelné výstavbě není v hledání jednoho nebo několika univerzálních technických řešení, nýbrž v uplatňování nových principů navrhování, nových materiálů a technologií jejich zpracování a nových technologií výstavby. Především u návrhu energeticky šetrného domu je nutné důsledně uplatnit tzv. metodiku energetické optimalizace. Architekt již při prvotním konceptu určuje budoucí vývoj energetické bilance pasivního domu. Význam vlivu na celkovou bilanci energií je v této fázi největší a nelze podcenit. Záměrem článku je vyhodnocení různých parametrů, se kterými se architekt často potkává, například vliv polohy domu, orientace ke světovým stranám, narušování kompaktnosti stavby atd.