Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Veronika Bešťáková | veronika.bestakova (z) centrum.cz

Stárnutí obyvatel na panelových sídlištích v Česku: Švédský model cohousingu "pro druhou půlku života"téma doktorské práce Aktivní stárnutí ve vícegenerační komunitě
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Doc. Ing. arch. Irena Šestáková

anotace Jedna třetina obyvatel České republiky žije na panelových sídlištích. Nyní tito obyvatelé hromadně stárnou. V rámci regenerace sídlišť je třeba pracovat i s novými typy bydlení. Článek představuje svépomocný typ bydlení, a to švédský model cohousingu „pro druhou půlku života“. Diskutuje nad potenciálem ho implementovat na panelová sídliště v ČR.

In the Czech Republic, one third of the population lives in large housing estates. Now, the residents get older synchronously on a mass scale. It is necessary to work with an innovative way of living within the regeneration of housing estates. This paper focuses on self-help model of living, Swedish model of cohousing “for the second half of life”. The paper discusses its potential of its implementation to Czech housing estates.