Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Irena Šáchová | xamikulikova (z) stud.fa.vutbr.cz

Postav dům jako stromtéma doktorské práce Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj)
škola Fakulta architektury VUT v Brně
školitel

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

anotace Strom má nespočet inspiračních zdrojů pro návrh domu. Jeho důmyslně fungující systém podtržený optimálním tvarem koruny je z ekonomického hlediska provozu ideální. Tvarování stromu, růst a jeho optimalizace, představuje vhodnou konfiguraci jak pro samotné nároky stromu tak pro přizpůsobení prostředí, ve kterém se strom nachází. To platí i pro návrh stavby domu (např. jiný tvar a skladba materiálů jak v samostatně stojícím domu – solitér, tak v řadovém domu - alej).