Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2023 05/10-20/10/2023

Týden vědy a výzkumu 2023 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Ing. arch. Nina Bartošová | ninabartosova (z) gmail.com

Nobelove dynamitky v Európetéma doktorské práce Prehodnotenie urbanistickej štruktúry mesta 19. storočia (Areál továrne Dynamit Nobel v Bratislave)
škola Fakulta architektúry STU v Bratislave
školitel

Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, Ph.D.

anotace Továreň, založená v Bratislave známym vynálezcom dynamitu, Alfredom Nobelom, v roku 1873, patrila do siete mnohých dynamitiek ktoré dal Nobel postaviť po celom svete, vyrábajúcich výbušniny pre banícky, stavebný a zbroný priemysel. V rámci Rakúsko-Uhorska išlo v poradí druhú dynamitku, vybudovanú po továrni v Zámkoch pri Prahe. V Európe sa dodnes nachádza viacero Nobelovych dynamitiek, ktoré vo vzťahu k tej bratisalvskej môžu podporiť dôležitosť pamiatkovej obnovy ako žiadúcej pri budúcej revitalizácii územia.

In 1873, the famous inventor of dynamite, Alfred Nobel, founded a factory in Bratislava. It was one of many factories build around the world producing explosives used for mining, construction works and ammunition. The factory in Bratislava was built as the second one in the Austro-Hungarian Empire, after the factory in Zámky near Prague. Today, we can still find few dynamite factories scattered around Europe, which in a relation to the one in Bratislava, can back up arguments to support monument conservation as inevitable in the process of revitalisation of the site.