Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Jan Haruda, Mgr.

Využití VGI pro zhodnocení infrastruktury pro městskou mikromobilitu

školitel

doc. Ing. arch. Irena Fialová

příspěvek./ctvrtek/haruda/shortpaper_doktorsky_workshop_haruda_2022.pdf
poster./ctvrtek/haruda/Poster_2022_Haruda.pdf