Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Lijun Chen, M.A.

Transition Design for Seniors

školitel

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., školitel specialista prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

příspěvek./patek/chen/Short_Paper_Lijun_Chen.pdf
poster./patek/chen/CHEN_Lijun_PhD_Workshop_Poster.pdf