Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Linda Kozlová, Ing. arch.

Psychologické aspekty architektury

školitel

prof. akad. arch. Vladimír Soukenka

poster./patek/kozlova/Kozlova_Linda_poster.pdf