Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Roman Kovář, MgA.

Bezobalový prodej tekutého drogistického zboží

školitel

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA