Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Jiří Vele, Ing. arch.

3D tisku betonu a posouzení tvarové deformace

školitel

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

příspěvek./ctvrtek/vele/Jiri_Vele_Short_paper.pdf
poster./ctvrtek/vele/Plachta.pdf