Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Karel Goláň, Ing. arch.

Integrace principů cirkulární ekonomiky do architektonického navrhování

školitel

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

příspěvek./patek/golan/KG_ShortPaper_DSWS2022_220831.pdf
poster./patek/golan/PhD_DSWS22_KarelGolan_poster_A1_220921_digi.pdf