Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Dagmar Richtrová, Ing.

Vliv solárních zisků na konečnou energetickou náročnost budov

školitel

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

příspěvek./ctvrtek/richtrova/Short_paper_doktorsky_workshop_2022_Dagmar_Richtrova.pdf
poster./ctvrtek/richtrova/Doktorsky_workshop-poster_Richtrova.pdf