Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Julie Kopecká, Ing. arch.

Porovnání a aplikace existujících metod hodnocení adaptability budov

školitel

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

poster./ctvrtek/kopecka/2022-09-21_Julie_Kopecka_Poster_workshop.pdf