Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
TÝDEN VĚDY A VÝZKUMU 2022 22/09-07/10/2022

Týden vědy a výzkumu 2022 byl podpořen v rámci Studentské vědecké konference ČVUT SVK
Michaela Hablová, Ing. arch.

Pražská kamenická práce raného novověku: Tvarová shoda a ověření možných dokladů prefabrikace

školitel

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

příspěvek./patek/hablova_smolikova/SHORT_PAPER_Smolikova.pdf
poster./patek/hablova_smolikova/plakat.pdf