Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
Architecture and Urbanism: Contemporary Research /
7th International Doctoral Conference
7-8/12/2017

Konference byla podpořena v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5

7th international conference "Architecture and Urbanism: Contemporary research" took place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague on December 7th – 8th, 2017. The even.t focused on the doctoral students of architecture, urbanism and related fields from the region of Central Europe. All conference papers have been reviewed.
Březáčková Petra, Dott.ssa

Umění anglických zahrad velkovévodů toskánských mezi Čechami a Toskánskemtéma doktorské práce Architektonická výbava „anglických“ zahrad toskánských velkovévodů v kontextu 18.–19. století
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Kalina Pavel, prof. PhDr., CSc.

anotace Příspěvek prezentuje cíle a současný stav bádání v rámci doktorské práce analyzující způsob, jakým se v 18. a 19. století uplatňovaly v zahradách velkovévodů toskánských koncepce a architektonická výbava anglických zahrad. Konkrétně se příspěvek zaměří na proměny a úpravy pozemků Ferdinanda III. a Leopolda II. v období let 1812–1849 v zahradách toskánské „villeggiatury“ a podrobněji se věnuje nejnovějším poznatkům o velkostatku Ploskovice a krajinářským úpravám zahrady Pratolino a zóny Castello.

This presentation aims at investigating to what extent and which features and ideas, derived from English landscape gardening were received and appropriated in the possessions of Grand Dukes of Tuscany between 1812 and 1849. The paper is focused on examining and comparing of the various Grand Dukes' estates and selected gardens of the Tuscan „villeggiatura“; in detail describes informal gardens of Ploskovice, Pratolino and Castello.