Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
Architecture and Urbanism: Contemporary Research /
7th International Doctoral Conference
7-8/12/2017

Konference byla podpořena v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5

7th international conference "Architecture and Urbanism: Contemporary research" took place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague on December 7th – 8th, 2017. The even.t focused on the doctoral students of architecture, urbanism and related fields from the region of Central Europe. All conference papers have been reviewed.
Moos Jiří, Ing. arch.

Panelárna Prefa Holešovicetéma doktorské práce Analýza a prezentace československé architektury 60. a 70. let 20. století
škola Fakulta stavební, České vysoké učení technické, Praha, Česko
školitel

Urlich Petr, prof. Ing. arch., CSc

anotace Areál bývalé panelárny Prefa Holešovice zaujme především svou prázdnotou a tichostí. Je to místo s bohatou historií, s tíživou přítomností a především s nejistou budoucností. Smyslem příspěvku je přiblížit vznik panelárny, poukázat na současný stav objektů a v neposlední řadě seznámit s vizemi pro celý areál.

The grounds of the former precast concrete panels factory Prefa Holešovice attracts mainly with their emptiness and silence. It is a place with rich history, burdensome present and above all an uncertain future. The aim of this paper is to describe the development of the factory, point out the current conditions of the buildings and, last but not least, inform about visions for the whole area.