Doktorské konference FA ČVUT /
PhD conferences FA CTU 
Architecture and Urbanism: Contemporary Research /
7th International Doctoral Conference
7-8/12/2017

Konference byla podpořena v rámci Studentské vědecké konference ČVUT, SVK 3718/F5

7th international conference "Architecture and Urbanism: Contemporary research" took place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague on December 7th – 8th, 2017. The even.t focused on the doctoral students of architecture, urbanism and related fields from the region of Central Europe. All conference papers have been reviewed.
Stark Martin, Ing. arch.

Kvalitní architektura funkčního stíněnítéma doktorské práce Stínicí prvky z hlediska architektonického a funkčního s ohledem na využití OZE
škola Fakulta architektury ČVUT v Praze
školitel

Kotas Patrik, doc. Ing. arch.

anotace Odvěkým posláním architekta je vytvářet pro člověka zdravý a příjemný vnitřní a venkovní prostor. Architekt zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí návrhem stínicích prvků, kterými utváří i výtvarné pojetí a celkový architektonický výraz. Najít výtvarné a funkční řešení stínění je pro architekta obtížný úkol a cílem tohoto příspěvku je představit koncept pomůcky, která by architektům pomohla s řešením stínění s ohledem na různé výtvarné a funkční požadavky.

Architect's eternal mission is to create healthy and comfortable indoor and outdoor environment. An architect improves the quality of indoor environment by designing shading elements. An architect can partly define architectural look of a building by using those elements. Finding aesthetic and functional shading solution is a hard task. Introducing concept of a tool that can help architects to find suit